Είναι τοξικό; Είναι ραδιενεργό;

Έχει γραφτεί από Dott. Alessandro Valent Όχι, δεν είναι ούτε τοξικό ούτε ραδιενεργό, ...
δεν εκπέμπει ιονίζουσες ακτινοβολίες.

[ Πίσω ]