Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες; Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις;

Έχει γραφτεί από Dott. Alessandro Valent Βεβαίως και μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες και,... γενικά, ενισχύει τα αποτελέσματα των άλλων φυσικών μέσων.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται παράλληλα με άλλες φυσιοθεραπείες που έχουν υπερθερμική δράση, καλό είναι να μεσολαβεί τουλάχιστον μια ώρα μεταξύ των δύο θεραπειών ή, ακόμα καλύτερα, να εφαρμόζονται σε διαφορετικές μέρες.

[ Πίσω ]