Δεδομένου ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό,πώς μπορώ να είμαι σίγουρος

Έχει γραφτεί από Dott. Alessandro Valent Όλοι οι χειριστές της Hilterapia® παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, κατά τη λήξη των οποίων λαμβάνουν Πιστοποιητικό Ειδικότητας στη χρήση των μηχανημάτων (Πιστοποιητικό που θα έπρεπε να εκτίθεται στα ιατρεία τους). Και όχι μόνο, έχουν στη διάθεσή τους μια ηλεκτρονική πύλη αφιερωμένη σε οποιονδήποτε προβληματισμό ή ανάγκη, όπου μπορούν, μεταξύ άλλων, να επωφεληθούν από ειδικούς που απαντούν σε οποιοδήποτε ερώτημα τους τίθεται. Η εταιρία που παράγει τα μηχανήματα για την Hilterapia® βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλα τα εξειδικευμένα κέντρα, προκειμένου τα λέιζερ που χρησιμοποιούν να είναι πάντα υπό έλεγχο και σωστά συντηρημένα. Τα κέντρα Hilterapia® είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από το κατάλληλο επεξηγηματικό υλικό.

[ Πίσω ]