Αιτίες και παράγοντες

Έχει γραφτεί από Hilterapia editorial staff,dott. Franco Marchetti

Η εμφάνιση αλλοιώσεων στο χόνδρο που καλύπτει την επιφάνεια των οστών που έρχονται σε επαφή σε μια άρθρωση, μπορεί να είναι συνέπεια ενός τραυματισμού ή να εξαρτάται από εκφυλιστικά φαινόμενα.

Η χονδροπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί στους αθλητές που υποβάλλουν τις αρθρώσεις τους (συνήθως εκείνες που υποστηρίζουν φορτία) σε επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις.

Ορισμένες συνθήκες μπορούν να εκθέσουν την άρθρωση σε μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστεί τραυματισμούς των χόνδρων. Ανάμεσα στις σημαντικότερες είναι η προϋπάρχουσα κατάσταση αρθρικής αστάθειας, φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί σε έναν αθλητή που συνεχίζει την αθλητική δραστηριότητα παρουσία τραυματισμού των συνδέσμων, για παράδειγμα του γονάτου.

Επίσης, μια αλλοίωση των φυσιολογικών αρθρικών δομών είναι δυνατόν να ευνοήσει τη φθορά του χόνδρου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της χονδροπάθειας της επιγονατίδας, στην οποία παρατηρείται αλλοίωση της τροχιάς ολίσθησης της επιγονατίδας σε σχέση με το μηριαίο οστό. Κατά την κίνηση, η επιγονατίδα βρίσκεται σε μια πλάγια θέση σε σχέση με τη φυσιολογική, επομένως δυσλειτουργεί. Κατά συνέπεια, ο χόνδρος που καλύπτει την επιφάνεια όπου η επιγονατίδα έρχεται σε επαφή με το μηριαίο οστό, φθείρεται.[ Πίσω ]